VAROVANJE OKOLJA

Ko boš predelal vsebino te spletne strani, boš:

  • razumel vpliv računalnikov in elektronskih naprav na okolje in kako podaljšati njihovo življenjsko dobo z recikliranjem delov
  • razumel, da lahko digitalno okolje, s katerim se soočamo, izboljša ali poslabša življenje (odvisno od načina uporabe in upoštevanja pravil),

Poudarki 

Vpliv elektronskih naprav na okolje.

Vpliv digitalnega okolja na življenje. 

 

VPLIV ELEKTRONSKIH NAPRAV NA OKOLJE

Tako za proizvodnjo kakor za uporabo vsake elektronske naprave so potrebne energija in surovine, njihova poraba pa lahko tudi zelo negativno vpliva na okolje. Še posebno, če se pri proizvodnem procesu v glavnem uporabljajo tudi fosilna goriva. Računalniški odpadki, ki se odložijo na neprimerna mesta, lahko privedejo do onesnaženja izcednih voda, ki sčasoma kontaminirajo podtalnico. Kisline in blato, pridobljeno iz taljenja računalniških čipov pa lahko povzročijo zakisanost tal. Sežiganje računalniških odpadkov lahko v zrak oddaja strupene hlape in pline ter tako onesnažuje zrak v okolici. 

Logi ti je pripravil vprašanja, da mu svetuješ kako ravnati z računalniško opremo, da bo čim bolje za naše okolje.

 

VPLIV DIGITALNEGA OKOLJA NA ŽIVLJENJE

Digitalna tehnologija je pomemben del današnjega vsakdanjega življenja, zato je pomembno, da znamo z njo tudi pravilno ravnati. Digitalno okolje s katerim se soočamo lahko izboljša ali poslabša naše življenje. 

 

Pri naslednji nalogi razvrsti kateri od naštetih vplivov digitalnega okolja so pozitivni za naše življenje in kateri negativni.

Vsebina na tej spletni strani je povzeta po:

Vse slike na tej spletni strani imajo licenco CC0 1.0

Dostopnost