SODELOVANJE Z UPORABO DIGITALNIH TEHNOLOGIJ

Ko boš predelal vsebino te spletne strani, boš:

  • spoznal prednosti deljenja virov in sodelovanja z drugimi,
  • spoznal različne digitalne tehnologije namenjene sodelovanju v skupini,
  • uporabljal napredne funkcionalnosti različnih digitalnih storitev in orodij za različne namene digitalnega sodelovanja.

Poudarki

Sodelovanje v skupini je lahko zelo poučno in zabavno.

Za sodelovanje “na daljavo” imamo na voljo veliko različnih digitalnih tehnologij, s katerimi si se gotovo že srečal.

Kot si videl, se je Logi že naučil, da je lahko sodelovanje z drugimi zelo zabavno in poučno. Povsem enako je tudi s sodelovanjem prek digitalnih tehnologij. Ta nam pa še dodatno omogočajo, da lahko z drugimi sodelujemo tudi kadar nismo skupaj.

Poznamo različne storitve, ki nam omogočajo sodelovanje prek digitalnih tehnologij. To so Zoom, Microsoft Teams, e-pošta, OneDrive, OneNote, Moodle (spletna učilnica) in druge. Nekatere si gotovo že spoznal. Preberi si kratek opis naštetih tehnologij.

Zoom je prosto dostopna oblačna storitev, kjer lahko opravljamo video klice. Pogovor lahko poteka prek videa, zvoka ali obojega hkrati (Tillman, 2021).

Microsoft Teams je še ena storitev, kjer opravljamo video klice. V času šolanja na daljavo se je za uporabo Microsoft Teams odločilo veliko šol. Če si ga uporabljal tudi ti, si verjetno videl, da ponuja različne aktivnosti, kot so deljenje zaslona, pisanje na »tablo« in sodelovanje po »sobah« (Microsoft Teams, b. d.).

Elektronska pošta (E-pošta) je način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil preko digitalnih tehnologij. Je ena najpogostejših storitev, ki je uporabljena za namene komunikacije. Dodamo lahko tudi različne priponke, kot so dokumenti, slike, videoposnetki in še več (Elektronska pošta, b. d.). Več o e-pošti si preberi tukaj.

OneDrive je oblačna storitev, ki nam omogoča shranjevanje fotografij in datotek. Do nje lahko dostopamo od kjerkoli, imeti moramo le dostop do internetne povezave. Z drugimi lahko delimo naše dokumente, fotografije in videoposnetke (Osebna shramba v oblaku v storitvi OneDrive, b. d.). Več o OneDrive si preberi tukaj.

OneNote je digitalni zvezek, v katerem lahko ustvarjamo različne zapiske. Zapiski so organizirani v različnih razdelkih, lahko dodajamo posnetke, fotografije ali pa celo rišemo. Uporaben je tudi za sodelovanje, saj ga lahko hkrati ureja več ljudi (Microsoft OneNote, b. d.). Več o OneNote si preberi tukaj.

Moodle je spletna učilnica, ki je zasnovana tako, da učiteljem in učencem zagotovi varen in povezan sistem za ustvarjanje prilagojenega učnega okolja (About Moodle, b. d.). Sem učitelji po navadi objavljajo določena gradiva in domače naloge, katere potem učenci oddajo neposredno v nalogo.

Zoom

Bolj podrobno boš zdaj spoznal aplikacijo Zoom. V nadaljevanju te čaka interaktivni video. Oglej si ga in reši naloge, ki jih je zate pripravil Digi.

Microsoft Teams

Vsebina na tej spletni strani je povzeta po:

Vse slike na tej spletni strani imajo licenco CC0 1.0

Dostopnost